tmlogo.png


        1、T、M是拓明的首字母

        2、椭圆C象征拓明长风破浪,扬帆起航

        3、M象征通信铁塔,代表行业属性

        4、双A代表拓明的企业两大核心竞争力:领先的服务意识和强大的服务创新能力

        5、拓明蓝代表公司网优业务的标准化、专业化、信息化、精英化